Strekningens funksjonDelstrekning 1

Delstrekningen reduserer Oslofjorden som barriere for transport og binder Viken sammen på vegsiden sør for Oslo. Delstrekningen bidrar til regionforstørring og pendlingen over Oslofjorden.

E134 er bindeleddet mellom E6 i Frogn kommune og E18 i Lier kommune og avlaster E18 gjennom Oslo. Delstrekningen er en viktig ferdselsåre vestover mot Haugesund. 

Status for ulike parseller av delstrekningen 

E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2:

E134 Oslofjordforbindelsen fra Bjørstad til Vassum Byggetrinn 2 omfatter nytt parallelt løp og der hele strekningen blir firefelts motorveg. Frogn og Asker kommuner og Viken fylkeskommune har vedtatt bompengefinansieringen i 2020. Det forventes Stortingsvedtak om bompengefinansiering i 2021. E134 Oslofjordforbindelsen ble åpnet i 2000. Prosjektet omfattet bygging av E134 fra Bjørnstad i nå Drammen kommune til E6 ved Vassum i Frogn kommune. E134 Oslofjordforbindelsen, byggetrinn 2 er prioritert i NTP 2022-2033 og skal stå ferdig i første 6-årsperiode – 2022-2027.

E134 Dagslett – E18: 

Det er igangsatt en kommunedelplanprosess for parsellen. Planprogrammet er nå fastsatt i Lier og Asker kommuner. Siden det ikke er sannsynlig at det kan fattes like planvedtak i Asker og Lier kommune har Statens vegvesen bedt samferdselsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet fastsette planprogrammet gjennom statlig vedtak og derved beslutte bruk av statlig plan for kommuneplanprosessen. E134 Dagslett–E18 er prioritert i NTP 2022-2033 med oppstart i 2022-2027 og åpnes i andre 6-årsperiode 2028-2033.

Fakta:

  • Delstrekningen starter i Oslofjordtunnelen på kommunegrensen mellom Frogn og Asker kommuner. E134 fortsetter gjennom Lier og Drammen kommuner til Hokksund i Øvre Eiker der E134 møter rv. 350. 
  • Delstrekningen er på ca. 52 kilometer.

Last ned informasjonshefte om alle delstrekningene