Ring 4 samarbeidet
Sekretariat i Indre Østfold kommune
v/seksjon næring

Besøksadresse:
Rådhusgata 22, 1830 Askim

Postadresse:
Postboks 34, 1861 Trøgstad

E-post:
post@io.kommune.no (merk e-post med "Ring 4")

Kontaktperson:
Jon Gunnar Weng, tlf. 415 40 279