Den 310 km lange avlastningstraseen med en rekke delstrekninger gjennom 15 kommuner rundt Oslo utvikles stadig. På møtet kunne prosjektdirektør Ingunn Foss i Statens Vegvesen fortelle at planarbeidet med med E16 Eggemoen - Nymoen nå gjenopptas og E18 Retvedt - Vinterbro fra deres side ligger an til endelige vedtak neste år.

Styreleder Saxe Frøshaug i nettverket er ekstra glad for at Ring 4-begrepet befester seg, og at både SVV, Viken fylkeskommune og NHO nå bruker dette i sine beskrivelser. Og som NHOs nye regiondirektør Gjermund Løyning så tydelig sier: «for næringslivet er gode medarbeider og effektive transport det aller viktigste bidrag til vekst».

Nettverket skal nå formalisere seg der kommunene blir medlemmer, og med behandling i kommunene i løpet av høsten.

I arbeidsplanen for neste år står felles innspill til ny nasjonal transportplan 2024 (NTP) øverst, i tillegg til fortsatt påvirknings- og informasjonsarbeid.

På bildet ser vi leder av AU Saxe Frøshaug (nr 2 fra v), sammen med sitt politiske og adm. arbeidsutvalg, Erik Unaas (Indre Østfold), Knut Kvale (Øvre Eiker), Morten Lafton (Jevnaker), Anne Bjørg Aspheim (Modum), Inger Kammerud (Ringerike) og Bernt Olav Iversen (Viken fylkeskommune). (Foto: Kristine Orebråthen).